Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Kdo zůstává ve mně, ten nese ovoce. (J 15,5)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

Noc kostelů

Fotografie z divadelního představení Víti Marčíka Labyrint světa

Pátek 24. května, 17.00
Mše svatá před zahájením Noci kostelů

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.