Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Když řeknete ano, ať je to ano. (Jk 5,12)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

filmana.cz

filmana.cz

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

květen

Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem Františkem

Květnové číslo arcidiecézního zpravodaje

Pondělí 27. května, 19.00
Tichá adorace v kostele,
do 20 hodin

Čtvrtek 30. května
Tichá adorace v kostele,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Série přednášek otce Pavla o liturgii
On-line přenosy bohoslužeb z kostela Narození sv. Jana Křtitele

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem získala grant z programu na projekt zvelebení farní zahrady.